Samenwerken Tussen Organisaties

Zoeken

Wat is samenwerken?

Samenwerken tussen organisaties en mensen in organisaties is een middel om een bepaald doel of resultaat te behalen. De gehanteerde definitie van samenwerken zegt iets over de verwachtingen die een organisatie heeft van samenwerken met een andere organisatie.

Samenwerken lijkt zo eenvoudig, iedereen kent het woord en kent de mogelijkheden zonder de exacte inhoud te weten. Het valt niet mee om onder woorden te brengen wat samenwerken, is of voor jou doet.

Lees verder voor aantal definities die je kunt gebruiken om samenwerken te typeren. En ook voor gedragingen die mogelijk ten onrechte worden gebruikt om iets samenwerken te noemen terwijl het niet zo is.
Link

...

Waarom samenwerken?

Complexe vraagstukken los je veelal niet meer in je eentje op als organisatie of niet binnen de beschikbare tijd. 

Om de strategische doelstellingen van je organisatie te kunnen realiseren bij toenemende complexiteit en verdere internationalisering is samenwerken een belangrijke manier om activiteiten uit te breiden, producten te introduceren en nieuwe markten te ontwikkelen. 

Voor slagvaardig concurreren is het nodig om markten te verbinden, vaardigheden te combineren, momentum te creëren, kosten te reduceren en/of risico’s te delen. De belangrijkste redenen voor samenwerken zijn ...
Link

...

Welke fases kent samenwerken?

Om tot een succesvolle vorm van daadwerkelijk samenwerken te komen doorlopen organisaties een viertal fasen. In deze fasen kom je van een eerste idee tot daadwerkelijk samenwerken Van hoog tot laag lopen de medewerkers bij een samenwerking deze vier fasen door, op strategisch, tactisch, operationeel niveau.
Link

...

Succes-, faalfactoren en tips

De belangrijkste succes-, faalfactoren en tips zijn samen te vatten als de kunst en kunde om diversiteit te benutten.
Link

...

Advertentie

...

De evolutietheorie en samenwerken

Wat hebben organisaties, evolutie en samenwerken met elkaar te maken? Een vaak geciteerd model zegt dat er 5 typisch evolutionaire stadia zijn in de organisatorische ontwikkeling van een bedrijf.
Link

...

Plussen en minnen

Als je gaat samenwerken met een ander ben je ook tot op zekere hoogte afhankelijk van elkaar. Samenwerken is balanceren tussen de voor- en de nadelen. Samenwerken is daarom ook zoeken naar de optimale balans tussen de plussen en de minnen, zonder dat het een rekensom wordt.
Link

...

Weblog

...

Advertentie

...

Twitter


Welke vormen kent samenwerken?

Er zijn veel vormen van samenwerken tussen organisaties. Fusie, (bedrijfs)overname, joint venture, outsourcing, shared service center of toch een strategische alliantie.

Naast bedenken waarom je wilt samenwerken, bepalen wat je eronder verstaat en wat je wil bereiken is het volgende het kiezen van passende samenwerkingsvorm.
Link

...

Samenwerken versus eigen belang

Wat nou samenwerken, het gaat toch om eigen belang? Dat verlichte gedoe ...
Link

...

Samenwerken met de concurrent

Samenwerken tussen concurrerende organisaties is aan de orde van de dag. Er zijn verschillende typeringen van allianties tussen organisaties met een bijbehorende slagingskans.
Link

...