Samenwerken Tussen Organisaties

Zoeken

De evolutietheorie en samenwerken

Wat hebben organisaties, evolutie en samenwerken met elkaar te maken? Een vaak geciteerd model zegt dat er 5 typisch evolutionaire stadia zijn in de organisatorische ontwikkeling van een bedrijf.

  • Het eerste stadium is creativiteit. Een organisatie is klein, ondernemend en vaak informeel. Samenwerken tussen organisaties is hier geen probleem want de noodzaak is aanwezig en het kan simpelweg niet anders, het is een must om te overleven
  • In het tweede stadium richting verschijnen de eerste managers. Er is sprake van leidinggeven en leiding krijgen. De organisatie groeit en kan meer zelfstandig.
  • Delegeren komt op in het derde stadium. Hier is sprake van indirecte controle door middel van regels en procedures. Ook ontstaat hier een middenkader. Het samen werken (let op de spatie!) is hier geformaliseerd in regels en procedures.
  • Stadium 4 heet coördinatie. Er is een formele balans tussen centrale en decentrale activiteiten. Samenwerken begint hier langzamerhand weer noodzakelijk te worden.
  • Het laatste stadium van de evolutie van een organisatie is samenwerken. Ontwikkelde en sociaalvaardige mensen worden ondersteund met geautomatiseerde hulpmiddelen. Er wordt in teams gewerkt met informele structuren. Samenwerken is door de toegenomen omvang en complexiteit weer een essentiele vaardigheid geworden.

In welk stadium van de evolutie bevindt uw bedrijf zich? Werken uw bedrijfsonderdelen optimaal samen? Is er spanning tussen specialisten en management? Hoe stimuleert en ontwikkelt u bij u zelf en bij uw medewerkers samenwerkingsvaardigheden?

...