Samenwerken Tussen Organisaties

Zoeken

Wat is samenwerken?

Hieronder staan een aantal definities die weergeven wat samenwerken betekent. 

 • Samenwerkende organisaties en mensen helpen elkaar om doelgericht activiteiten uit te voeren welke leiden tot een tevoren afgesproken resultaat dat ook door de klant als zodanig wordt gewaardeerd
 • Optimale samenwerking tussen partijen met complementaire competenties, gelijkwaardige betrokkenheid en gemeenschappelijke doelstellingen, waarvan de realisatie gekenmerkt wordt door grote wederzijdse betrokkenheid in succes en persoonlijke groei;
 • Samenwerken is het combineren van aanvullende eigenschappen om een gewenst resultaat te behalen. Het bevorderen en stimuleren van samenwerken is ook de belangrijkste opgaaf van iedere manager
 • Samenwerken is een middel om een doel te bereiken;
 • Het behalen van de strategische doelen en terugverdienen van de investeringen;
 • Samenwerken levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat ook wanneer dit niet onmiddellijk van persoonlijk belang is;
 • Samenwerken is een andere manier van organiseren. Hoewel het vele malen positiever klinkt als reorganiseren kunnen en steken ook daadwerkelijk bij veel vormen van samenwerken de weerstanden op die gelden voor reorganisaties;
 • Doelen nastreven met middelen en/of verantwoordelijkheden die je (nog) niet volledig in eigen beheer hebt met alle risico’s van dien;

In tegenstelling tot bovenstaande worden onderstaande betekenissen door heel wat mensen ook ten onrechte gebruikt voor samenwerken (Schruijer, gebasseerd op wetenschappenlijk onderzoek).

 • Afwezigheid van concurrentie of competitie (elkaar niet in de weg zitten);
 • Defensieve stappen waarbij machteloze bij elkaar kruipen als bescherming;
 • Autonoom werken maar op dezelfde plaats en zelfde tijd;
 • Het laten bij een intentie en dan hopen dat het gaat gebeuren;
 • Puzzelen, veronderstellen dat het allemaal te berekenen is;
 • Bila's, losse deals en transacties optellen;
 • Ja zeggen en lekker door gaan met je eigen ding.
...