Samenwerken Tussen Organisaties

Zoeken

Ondernemen in allianties & net...

ondernemen in allianties en netwerken.jpg

In Ondenemen in allianties en netwerken brengt Jaap Boonstra samen met meer dan dertig auteurs vanuit een multidisciplinair perspectief theorieën en inzichten om de dynamiek van samenwerking tussen organisaties beter te begrijpen en succesvol te maken. Onder andere ervaringen en overzicht van succesvoorwaarden worden gedeeld.

...

Tweebenig samen werken

Tweebenig samen werken geeft inspiratie, nieuwe taal en aanpakken om aan de slag te gaan. Taaie maatschappelijke opgaven vragen om steeds meer samenwerking tussen publieke, maatschappelijke en private partijen. Vaak ontstaat op het grensvlak tussen deze organisaties spanning: belangen, identiteiten, werkwijzen en loyaliteiten botsen. Juist op de grensvlakken wordt het door de verschillen spannend en staat iets waardevols op het spel. Adviseurs, bestuurders, wetenschappers, ambtenaren, managers en een voetbaltrainer delen hun kennis en ervaringen over tweebenig samen werken.

...

Advertentie

Het geheim achter succesvolle samenwerkingsverbanden beschrijft wat er nodig is om succesvol te zijn en te blijven in samenwerken tussen en binnen organisaties. Met behulp van een methode kun je een samenwerkingsverband snel en professioneel verkennen, inrichten en operationaliseren. Daarnaast wordt met praktijkvoorbeelden en heldere illustraties beschreven hoe je een samenwerkingsverband fit en krachtig houdt. Je vindt antwoorden op de vragen hoe je zorgt dat de communicatie goed verloopt, dat alle mensen meedoen, dat werkprocessen aansluiten, successen gevierd worden en dat organisatieculturen elkaar niet in de weg zitten? 

...

Het fusie handboek

fusie handboek.gif

Het fusie handboek is een praktische gids die ingaat op organisatie- en management-aspecten die bij een fusie of overname voorkomen. Het bied een overzichtelijk raamwerk en geeft vele checklists, vragenlijsten, modellen en tips. Of een fusie nu liefde of oorlog is voorspelbaar is het nooit maar de auteurs Maikel Batelaan en Fred van Essen van de Business Transformation Group bieden een hulpmiddel voor goede voorbereiding en gestructureerde aanpak

...

Collaborating

book collaborating.jpgDe uiterst ervaren mediator Barbara Gray beschrijft in ‘Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems’ een aanpak voor succesvol bemiddelen in samenwerkingsverbanden. Een niet te missen klassieker. Een uitstekend hulpmiddel voor managers, professionals en andere om complexe problemen op te lossen rondom samenwerken.

...

Twee weten meer dan één

2wetenmeerdan1.jpg

Twee weten meer dan 1, wordt geen populair boek. Het stelt de veronderstelde wijsheid van leiders en experts ter discussie. Er wordt met sprekende voorbeelden gesteld dat de gemiddelde kennis van een groep, die aan een aantal voorwaarden moet voldoen, altijd beter is. Met besluitvorming is het, in tegenstelling tot bijvoorbeeld fysieke prestaties, zo dat gemiddelden van groepen beter zijn dan de beste individuele prestaties.

...

HBR on Strategic Alliances

book harvard.jpgHarvard Business Review on Strategic Alliances’ bevat een verzameling artikelen van over hoe je strategisch allianties opzet en onderhoud. Het hoe en waarom van samenwerkingsverbanden en het strategische voordeel komen ter sprake alsmede de logica achter samenwerken met je concurrenten.

...

Focus op fusie

Jan Bultsma geeft in Focus op Fusie inzicht in het proces en handvatten om knelpunten te voorkomen en op te lossen gebasseerd op ruime ervaring. De ervaring is voornamelijk opgedaan bij non-profit organisaties maar daar is prima doorheen te kijken en als je dat doet zie je ook iets anders.

...

Leren samenwerken tussen organisaties

Leren samenwerken tussen organisaties gaat over samenwerking tussen mensen. Het boek richt zich op samenwerking tussen organisaties en de samenwerkingsverbanden die daarbij van betekenis zijn. Focus van dit boek zijn juist die samenwerkingsverbanden zelf, hun achtergrond, de manier waarop ze tot stand komen, hun wijze van functioneren. De manier waarop organisaties en mensen zich eraan verbinden én de manier waarop mensen erin functioneren. Lees hier de inleiding.

 

...

De vijf frustraties van teamwork

Patrick Lencion legt in, De vijf frustraties van teamwork, de kern van samenwerking in teams bloot. Lencioni laat middels dit verhaal zien hoe hindernissen ontstaan en hoe u ze achter u kunt laten. Gaandeweg openbaren zich vijf grote frustraties waarmee teamleden worstelen, frustraties die de samenwerking saboteren: gebrek aan vertrouwen, angst voor confrontatie, gebrek aan betrokkenheid, afschuiven van verantwoordelijkheid en niet-resultaatgericht werken. Een boek met een krachtige boodschap op basis van praktisch model voor iedereen die in of met teams werkt.

...

Organiseren tussen organisaties

org tussen org.gif

"Organiseren tussen organisaties" is een mooi overzicht voor organisaties die denken over of worstelen met een samenwerkingsvraagstuk met andere organisaties. Het boek geeft uitgebreid handvatten voor het initiëren en onderhouden van samenwerkingsrelaties. Onmisbaar boek mits aangevuld met de menselijke- en proceskant van samenwerken en uiteraard praktijkervaring.

...

Eerste hulp bij samenwerken

Het boek, Eerste hulp bij Samenwerken, geeft een overzicht van dé 40 samenwerkingsmodellen die zich in de praktijk bewezen hebben. Het boek geeft praktische antwoorden op vragen als: 

  • Hoe leer ik samenwerken?
  • Wat is een passende juridische en organisatorische vorm voor een samenwerkingsverband?
  • Wat is strategisch de beste keuze: build, buy or ally?
  • Hoe organiseren we het onderhandelingsproces om te komen tot een samenwerkingsverband?
  • Hoe gaan we om met conflicten?
...

Alliantiebesturing

all best.gif

Ard-Pieter de Man beschrijft in Alliantiebesturing hoe de besturing van allianties kan plaatsvinden door te balanceren tussen vertrouwen en control. Dit wordt onder meer aan de hand  van de Senseo-alliantie van Philips en Douwe Egberts besproken en de vergaande samenwerking tussen KLM en Northwest Airlines.

...

De kracht van allianties

Concurreren op een snel veranderende wereldmarkt kan door samenwerken. 'De kracht van allianties' beschrijft zowel een theoretisch als een praktisch instrumentarium voor de analyse van ontwerp, verloop en opbrengsten van strategische allianties. Voorbeelden uit de praktijk van geslaagde en mislukte samenwerkingen geven een goed beeld van de succes- en faalfactoren van allianties.

...

Het geheim van teams

geheim teams.gifIn "Het geheim van teams" betogen de schrijvers dat we uitdagingen zonder teams niet het hoofd kunnen bieden. Er is gepraat met honderden mensen uit meer dan vijftig verschillende teams, om te ontdekken wat bepalend is voor het verschil tussen de niveaus waarop teams functioneren, waar en hoe teams het beste functioneren en hoe hun effectiviteit bevorderd kan worden.

...

Verbinden met vertrouwen

In "Verbinden met vertrouwen" wordt het groepsproces om te komen tot samenwerken tussen verschillende organisaties breed uit beschreven met handige tips en gereedschappen. Het proces wordt beschreven aan de hand van een gebiedsontwikkelingsvraagstuk tussen overheid en verschillende commerciële organisaties.

...