Samenwerken Tussen Organisaties

Zoeken

Beter leren
samenwerken

Wilt u beter leren samenwerken tussen organisaties? Wilt u de samenwerking tussen u teams of organisatieonderdelen verbeteren? Op deze pagina vindt u hulpmiddelen en tools die partnerships, samenwerken of samenwerken tussen organisaties helpen verbeteren. Heeft u vragen over de trainingen? Of heeft tools en/of hulpmiddelen die u hier wilt publiceren? Neem contact op ... 

...

Linkxs

Het spel Linkxs is speciaal ontwikkeld om groepen te laten oefenen met zelforganisatie, communicatie en het goed verdelen van beschikbare middelen. Het spel roept herkenbaar gedrag in een groep op. De groep krijgt de kans om in de spiegel te kijken. Vervolgens start een zoektocht van het team om het spel succesvol af te ronden. De opgedane ontdekkingen bevatten waardevolle tips voor de praktijk. Het spel is naast een spiegel, een venster naar effectiever gedrag. 

Binnen een dagdeel biedt het spel een raamwerk om constructief en veelzijdig de eigen samenwerking te analyseren en waar nodig blokkades op te ruimen. 

Lees meer

...

Samenwerken met robots

De angst dat robots, kunstmatige intelligentie, machine learning en andere technologieën alle banen inpikken is misschien wel onterecht. Een van de redenen van de angst is dat de automatisering van banen wordt verward met de automatisering van taken. Dit laatste beschrijft waarschijnlijk beter wat er gaande is. Robots en andere machines vervangen niet direct mensen, maar delen de werklast. Hierdoor ontstaat een nieuwe vaardigheid die is te leren. Samenwerken met robots.

...

Marshmallow challenge

Een eenvoudige samenwerkingsoefening is de Marsmallow Challenge. Een team bouwt samen een vrijstaande structuur, van 20 spaghetti stokjes, een meter plakband, waarop een marsmallow kan liggen. Het team met de hoogste constructie heeft gewonnen. Je kunt met zoveel teams parallel spelen als je wilt.

Er komen verassende lessen naar boven als je de teams vergelijkt. Wie deed het slecht en waarom? Waar ging het heel goed? Wat verbetert de samenwerking? Wat beperkt samenwerken?

Een eenvoudige samenwerkingsoefening die met reflectie 45 minutes kost.

...

Advertentie

...

Advertentie

...

Scrum en agile samenwerken

 

Werk jij samen met een (onderdeel) van een organisatie wat Scrum en Agile werkt? En lijkt het soms abracadabra doordat er allerlei termen worden gebruikt die je niet kent en er verwachting zijn die je niet kunt waarmaken? Door jezelf te trainen in de termen, rollen, processen en tools van Agile en Scrum kun je maximale synergie uit de samenwerking met je team en andere organisaties en zo de kracht van Agile Scrum ten volle benutten.

Door als team te leren en ervaren op het rugbyveld wat Agile en Scrum samenwerken is en hoe je het toepast kun je zorgen dat de verschillende karakters en expertises deze taal spreken en maximale resutltaat halen.

...

Alliantie kaartspel

Met het Alliantiekaartspel ga je met elkaar in gesprek om tot een betere en succesvollere samenwerking te komen. Het kaartspel kan voor allerlei vormen van samenwerken tussen organisaties zoals, strategische allianties, ketens, netwerken en/of partnerships en teams worden gebruikt.

Met een combinatie van 133 gouden -,  interventie-, kans-, risico- en conditiekaarten kun je alle aspecten van een samenwerking gesturctureerd of op meer speelse manier met elkaar bespreken. Hierdoor kun je het anders-zijn van de samenwerkingspartners, wat samenwerken ook lastig kan maken, ombuigen tot een gezamelijk voordeel.

...

Quick Scan

Heeft u een bestaand partnership en wilt u dit verbeteren? Wilt u een strategische samenwerking aangaan met 1 of meerdere bedrijven? Via een Quick Scan zijn we u snel van dienst zijn bij het bepalen, opbouwen en/of verbeteren van een samenwerkingsverband voor uw organsiatie. De Quick Scan is voortgekomen uit de jarenlange ervaring
van Alliance Best Practice

Wat is de Quick scan?

Met de Quick Scan krijgt uw organisatie in korte tijd een praktisch en duidelijk overzicht van de samenwerking met concrete verbeterpunten. Door de mensen van uw organisatie te betrekken bij de analyse ontstaat er beweging om de samenwerking op te bouwen, te verbeteren of uit te breiden.

Waaruit bestaat een Quick Scan?

De Quick Scan bestaat uit het beantwoorden van de vijf kernvragen voor samenwerken toegepast op de samenwerking van uw organisatie:

 • Het hoe en waarom van de samenwerking?
 • Welke doelstellingen wil uw organisatie bereiken?
 • Waar bevindt uw organisatie zich in de verschillende fase en wat voor stappen zijn er genomen en kunnen er nog worden genomen?
 • Wat zijn de wederzijdse verwachtingspatronen van de organisaties?
 • Wat is er met welke elementaire factoren gedaan?
  • Organisatiecultuur
  • Communicatie
  • Personeelscondities
  • Aansluiting van ICT -systemen
  • Juridische afspraken

Om de informatie snel, objectief en overzichtelijk te maken betrekken we uw medewerkers en die van uw business partner. Aan de hand van een vooraf afgestemd actieplan met vragenlijsten, interviews en panelsessies worden medewerkers, leidinggevenden en het top management geraadpleegd over hun visie en vertrouwen in samenwerken en wordt de basis gelegd voor een verbeterplan.

...

Taikiti Bay

  

Wilt u samenwerken tussen organisaties zelf ervaren? De meest krachtige trainingsvorm die er is; serious gaming is er nu ook specifiek gericht op samenwerken in teams, samenwerken tussen afdelingen en samenwerken tussen organisaties en verschillende bedrijven.

Alle kennis en ervaringen op het gebied van serious gaming en business simulaties van GamingWorks zijn gecombineerd met de kennis en ervaring van Were 2 op het gebied van samenwerken tussen organisties en bij elkaar gebracht in de 1-daags serious game Taikiti Bay.

Lees meer

...