Samenwerken Tussen Organisaties

Zoeken

Welke fases kent samenwerken?

Om te komen tot daadwerkelijk samenwerken doorlopen bij een samenwerking de medewerkers, op strategisch-, tactisch- en operationeel niveau, vier fasen. Hieronder de theorie. Op zoek naar praktische activiteiten die u helpen om van de ene fase naar de volgende te komen? Neem contact op met de Alliantie Ontwikkelaars van Samenwerken tussen Organisaties.


De fase van intiatief nemen gaat over het maken van de keuze tot samenwerken. Het kiezen van de geschikte partner en het vastleggen in een verklaring onder welke voorwaarden een inbreng van twee organisaties leidt tot een groter gezamenlijk voordeel resulteert in het besluit over een voorgenomen samenwerking.
 

In de tweede fase is; gezamenlijk richting bepalen. Hierin krijgt het samenwerken vorm en richting geven. Na het bepalen van de gezamenlijke richting en daarmee een eerste stap zetten in het overwinnen van het cynisme en ongeloof kan er de volgende fase van het samenwerken aanvangen.
 

Fase 3 is ontdekken door te doen. De medewerkers van de twee organisaties leggen van hoofdlijnen tot details een manier vast voor het organiseren van samenwerken in beide organisaties. Aan het einde van deze fase is vertrouwen opgebouwd door te experimenteren en van elkaar te leren.
 

Bij daadwerkelijk samenwerken weten beide organisaties wat ze aan elkaar hebben, wat er onder samenwerken wordt verstaan, wanneer dit begint en wanneer het eindigt. Medewerkers op operationeel - en tactisch niveau weten op het gebied van personen, systemen, producten en processen wat er mogelijk is, gewenst is en noodzakelijk is. Successen worden zichtbaar en dat geeft de energie om dit verder uit te bouwen.

...