Samenwerken Tussen Organisaties

Zoeken

Samenwerken met de concurrent

Samenwerken tussen concurrerende organisaties is aan de orde van de dag. Meerdere IT dienstverleners vullen soms samen een uitbesteding in, er worden netwerken opgericht van technologiebedrijven die gezamenlijk innoveren en standaardiseren. Tussenpersonen die elkaar beconcurreren, concentreren zich in inkooporganisaties. Fusies en overnames zijn weer aan de orde van de dag. Samenwerken is voor de gewenste resultaten cruciaal. Samenwerken met je concurrent is dus zo gek nog niet.

Gebaseerd op eigen onderzoek geven Bleek and Ernst in het artikel "Is je strategische alliantie echt een hit?" enkele typeringen van allianties tussen organisaties met een slagingskans.

  • Botsing tussen directe concurrenten, twee sterke organisaties die elkaars directe concurrenten zijn hebben in een gelijkwaardige samenwerking weinig kans. De sterke concurrentie zet door. Veelal  is het samenwerken van korte duur en verandert de samenwerking in een fusie of overname
  • Bij de alliantie van de zwakken bundelen twee organisaties aan de onderkant van de markt hun kracht om de concurrentie te sterk af te zijn. In deze gevallen weegt de energie die in het samenwerken moet worden gestoken niet op tegen de resultaten. Deze optie heeft eerder een verzwakkende werking voor beide organisaties
  • Een sterke organisatie die samenwerkt met een zwakkere kan wel eens een verkapte overname zijn. De zwakkere partij blijft zwak en wordt vaak overgenomen door de sterkere partij
  • Een alliantie tussen gelijke en complementaire organisaties heeft de grootste kans van slagen. Twee gelijkwaardige partijen die elkaar aanvullen op verschillende gebieden zijn vaak in staat dit om te zetten in een concurrentievoordeel
...