Samenwerken Tussen Organisaties

Zoeken

Eigen belang

Wat nou samenwerken, het gaat toch om eigen belang? Dat verlichte gedoe over samenwerken, iedereen wil toch graag zoveel mogelijk marktaandeel, macht en opbrengsten. Door samenwerken lever je een deel in van je autonome handelen, het vertraagt de besluitvorming, enz. enz. 

Tja, eigen belang speelt altijd een rol bij samenwerken. Dat is een prima uitgangspunt. Complementaire belangen kunnen leiden tot interessante zaken voor beide partijen. Had de KLM in Amerika zelfstandig net zo'n netwerk kunnen opbouwen als met Northwest Airlines ?

Bewust zijn dat eigen belang altijd meespeelt is belangrijk. Ken je de werkelijke belangen van je partners? Kun je het met elkaar openlijk bespreken? Wat zijn als je het positief bekijkt de belangen van de ander en wat zijn – als je het negatief bekijkt – de belangen van de ander? In welk licht stelt dat de samenwerking en wat is de reactie als deze onderwerpen worden besproken? De bespreekbaarheid van deze onderwerpen is een mooie indicatie van de fase waarin het vertrouwen zich bevindt.

...