Samenwerken Tussen Organisaties

Zoeken

Hieronder zijn de belangrijkste succes- en faalfactoren benoemd voor het samenwerken tussen organisaties in welke vorm dan ook. Overal is het samen te vatten is als de kunst en kunde om diversiteit te benutten. Als je de verschillen aandraagt om te verklaren waarom samenwerken niet lukt of het is mislukt, dan zegt dat iets over de vaardigheid om de verschillen te benutten. Het combineren van verschillen is juist de reden om met andere samen te werken.

...

Succesfactoren

 • Heldere visie en doelstellingen
 • Organisatorisch alignement op alle niveau’s
 • Benoemen gezamenlijke prestatie indicatoren
 • Heldere juridische contracten
 • Duidelijke financiële afspraken (investeringen, kosten, winst)
 • Aandacht voor culturele aspecten (bijv. normen en waarden)
 • Kennis en ervaring met samenwerkingsverbanden
 • Continue evalueren en bijsturen
 • Investeren in vertrouwen
 • Transparante open communicatie
 • Multidisciplinaire aanpak
...

Faalfactoren

 • Korte termijn oriëntatie
 • Gebrek aan vertrouwen
 • Beperkte ervaring
 • Onduidelijke doelstellingen
 • Niet benutten van Conflicten
 • Cultuurverschillen
 • Gebrekkige juridische afspraken
 • Angst voor verlies (autonomie, omzet, klanten, etc.)
 • Miscommunicatie
 • Onbegrip
 • Eenzijdige oriëntatie (financieel, technische, etc)
...

Tips

Hieronder een aantal tips of richtlijnen die kunnen worden gebruikt voor samenwerken tussen organisaties. Lees voor de toelichting ons artikel; "Samenwerken tussen Organisaties. Kiezen van de vorm, bewust van de fasen en een juiste sturing".

 • Stel duidelijke doelen en prioriteiten en doe dit in begrijpbare termen en wees transparant
 • Creëer een gemeenschappelijk kader
 • Bekijk hoe het samenwerken zich verhoudt tot bestaande relaties
 • Leg een exit-scenario vast voor beide organisaties
 • Zorg voor een projectteam dat elkaar goed verstaat
 • Kies de meest intentsieve vormen van samenwerken zoals fusies en overnames anti-cyclisch
 • Zorg voor tijd en mogelijkheid om relaties op te bouwen
 • Zorg voor een win-win situatie
 • Laat het tempo bepalen door de ontwikkeling en niet andersom
 • Communiceer tot je erbij neervalt, sta weer op en communiceer nog meer
...