Samenwerken Tussen Organisaties

Zoeken

Welke vormen kent samenwerken?

Fusie, (bedrijfs)overname, joint venture outsourcing, shared service center of toch een strategische alliantie. Elke vorm van samenwerken kent een mate van afhankelijkheid tussenorganisaties met een intensiteit en een bijbehorende impact op de mensenlijke factor.

De intensiteit is het grootst bij samenvoegen. Organisaties worden gecombineerd, medewerkers worden bij elkaar gevoegd en veelal blijft de identiteit van één organisatie over. Bij het uitvoeren van diensten worden afspraken gemaakt tussen organisaties over service niveau ’s, afspraken over wederzijds behoud van identiteit, en afspraken over voorwaarden voor exit zijn onderwerpen van gesprek bij dergelijke vormen van samenwerken.

De wederzijdse afhankelijkheid en risico's tussen organisaties is het grootst bij het uitvoeren van diensten voor elkaar of het harmoniseren van zaken. In deze vorm is er een bedrijfsvoering met organisatie(onderdelen) en middelen die niet volledig in eigen beheer zijn. De vorm van samenwerken zijn: samenvoegen, concentreren, diensten uitvoeren, harmoniseren, afstemmen en niet meer samenwerken.

...